Vejrarkiv

Her finder du målinger for temperatur, luftfugtighed, lufttryk, vind, nedbør, sol, tørkeindeks samt lyn og snedybde. Se også klimanormaler og vejrekstremer fra Danmark, Grønland og Færøerne samt opsummeringer per måned, sæson og år.

Se månedens, sæsonens og årets vejr for Danmark


vejrarkiv


Data i Vejrarkivet

Data i vejrarkivet bliver løbende kvalitetssikret. For Danmark sker kvalitetssikringen oftest en til tre hverdage efter, at data er løbet ind i vejrarkivet. For Grønland og Færøerne sker kvalitetssikringen bagudrettet en gang om måneden. Derfor tages forbehold for eventuelle datafejl i ikke-kvalitetssikret data.

For Grønland og Færøerne kan der forekomme problemer mht. manglende data i beregningen af måneds- og årsværdier. Vi arbejder på at løse problemet.

Læs mere om Vejrarkiv her.

Referenceværdier (2006-2015)

Referenceværdierne gælder kun for Danmark.