Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF)

Hvilken betydning har afsmeltning af is fra Antarktis på vandstanden i Danmark? Og hvor høje stormfloder skal diger langs kysterne bygges til for undgå oversvømmelser i fremtiden? De og mange andre vigtige spørgsmål søger Nationalt Center for Klimaforskning svar på.

Russelgletsjeren i Vestgrønland

Danmark og resten er verden står over for en klimakrise, som kan få store konsekvenser for mennesker og natur. Der er derfor behov for at styrke det klimavidenskabelige fundament, fordi den grønne omstilling og klimatilpasningen kræver mere viden om, hvordan de klimatiske ændringer vil påvirke rigsfællesskabet de næste 10, 50 og 100 år. 

Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) blev derfor oprettet januar 2020 på med det formål at bygge videre på eksisterende forskning og skabe vigtig viden om klimaforandringerne og deres konsekvenser for mennesker og natur i Rigsfællesskabet.

Regeringens klimavidenskabelige rådgiver

NCKF forsker i de mest kritiske forskningsområder, samler viden og knytter klimaforskning i rigsfællesskabet sammen gennem forskningssamarbejder på tværs af universiteter, videninstitutioner, styrelser og beslutningstagere.

NCKF skal understøtte en effektiv og bæredygtig klimatilpasningsindsats og bidrage til den globale viden om klimaforandringerne ved at have fokus på:

  • klimaforandringer i Arktis og Antarktis herunder systematisk indsamling af lange tidsserier af klimaobservationer
  • klimaforandringer og ekstremt vejr i Danmark
  • konsekvenser af klimaforandringerne, herunder oversvømmelser
  • at styrke nationalt samarbejde, bidrag til internationale samarbejder (f.eks. IPCC) og formidling

Finansiering

NCKF blev oprettet januar 2020 på med etårig bevilling på 19 millioner kroner. I november 2020 blev der fra Forskningsreserveren afsat 39,4 mio. kr. til at fortsætte og styrke Nationalt Center for Klimaforskning og overvågning af Grønlands indlandsis i 2021.

Rapporter

Ny forskning: Verdenshavene stiger med rekordfart – offentliggørelse af studiet ”Ice-sheet losses track high-end sea-level rise projections” d. 31. august 2020

DMI den 16. december 2020

Viden om vejr og klima

Se alle