Frie Data

DMI frisætter frem mod 2023 sine data om vejr, hav og klima. 
Her på siden kan du se og hente DMI's Frie Data.

DMI's Frie Data

DMI indsamler hvert minut store mængder vejr-, hav- og klimadata, der bruges i DMI’s udarbejdelse af vejrudsigter, varsler, klimadata, samt vejr- og klimamodeller.

DMI giver i de kommende år nem og fri adgang til DMI’s data. Private og offentlige virksomheder kan fx anvende DMI’s data til en mere effektiv ressourceudnyttelse i eksempelvis landbruget, energi- og forsyningssektoren samt inden for logistik og transport.

Når ressourcer udnyttes mere effektivt, giver det både samfundsøkonomisk vækst og reducerer udledningen af drivhusgasser. DMI’s data udgør samtidig et centralt datagrundlag for udviklingen af nye, grønne løsninger.

Brug DMI's API

Et API er en teknisk integration mellem IT-løsninger, hvor data og funktionalitet udstilles via web fra en IT-løsning til brug for andre IT-løsninger.

DMI's Frie data udstilles igennem API'er.

De udstillede API'er er målrettet it-udviklere eller andre interesserede, der vil hente DMI's Frie Data maskinelt og fx bruge data i deres eget system eller applikation.  De udstillede API'er bygger på arkitekturstilen Representational State Transfer (REST).

DMI har udarbejdet en række tekniske vejledninger, dokumentation samt eksempler på, hvordan de udstillede API'er tilgås. Dokumentationen er også tilgængelig via OpenApi. Tryk på linket nedenfor for at læse mere.

DMI's Frie Data

DMI's data frisættes i etaper frem mod 2023. Lanceringsplanen for DMI's data kan ses nedenfor. Data, som endnu ikke er frigivet, kan fortsat købes af DMI, læs mere her.

Tilgængelig

Observationsdata

Få målinger af det aktuelle vejr, som vind, nedbør, temperatur, vandstandsmålinger mv. fra DMI's målestationer i Danmark og Grønland.

Tilgængelig

Lyndata

Realtidsmålinger fra DMI's lynpejlenet over og nær dansk område.

Tilgængelig

Klimadata

Kvalitetskontrollerede observationsdata for Danmark og Grønland. 

Tilgængelig

Radardata

Data fra DMI's radarer beliggende i Danmark.

2022

Prognosedata

Vejr- og havprognoser fra DMI's egne operationelle modeller for Danmark og Grønland.

Guides

Se alle guides til Frie Data.

Andre data fra DMI

Viden om vejr og klima

Se alle