Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt 21. september (gældende til og med 31. oktober).

Uge 39 bliver en smule kølig med østenvind, hvor de østlige egne får mest tørt vejr og også sol, mens de vestlige dele af landet får mere skyet vejr og regn i perioder. Når vi kommer ind i oktober lægger vejret sig formentlig fast på almindeligt efterårsvejr med vind omkring vest, hvor vi skiftevis får fronter ind med regn og skyer, afbrudt af dage med tørvejr og mulighed for efterårssol. Temperaturen falder, efterårsfarverne bryder frem, og vi vil af og til opleve rim i græsset og på bilruden i de gradvist køligere morgentimer.

Uge 39 (27/9 – 3/10):

Prognosen er allerede noget usikker i uge 39. Et højtryk vil gerne lægge sig øst/nordøst for Danmark og give østenvind med en lidt køligere luft, mens fronter presser på fra vest og gradvist trækker ind over Danmark med skyer og regn i perioder. I første halvdel af ugen vil højtrykket sørge for, at vejret over Sjælland og Bornholm blive mere solrigt og tørt end over resten af Danmark – dog med lille risiko for passage af bygevejr fra mere sydlige retninger - mens de vestlige dele af landet får mere skyet vejr med regn i perioder.
Sidste halvdel af ugen er meget usikker, hvor vejret bliver omskifteligt og påvirkes af skiftevis mindre højtryksrygge og mindre lavtryk, som giver passager af regn afbrudt af tørvejr med opklaring og efterårssol. Det ser dog ikke helt så blæsende som i ugen forinden, uge 38.

Temperaturen falder til mellem 10 og 14 grader om dagen, men en overgang måske op til 16 grader. Nattemperaturerne ventes oftest ned mellem 4 og 11 grader.

Som helhed ventes ugen ende med temperaturer lidt under normalen for årstiden, mens nedbørsmængderne i det vestlige Danmark vil ende lidt over normalen, mens de østlige egne forventes at få omkring eller lidt under normalen for årstiden.

Uge 40 og uge 41 (4/10 – 17/10):

Disse uger ligner meget hinanden, da vi får et vejrskifte til almindelig vestenstrømning. Mindre lavtryk vil tage en bane fra vest over De Britiske Øer og videre nord for Danmark eller tæt ved Danmark. Samtidigt vil højtryksrygge dominerer over centrale eller nordlige Europa. Det giver klassisk vestenvind over Danmark med passage af fronter med regn og skyer, afbrudt af mindre højtryksrygge som skyder op fra syd og giver periodevis opklaring med tørt vejr, kig til solen og måske morgen- og formiddagståge.

Dagtemperaturerne ser oftest ud at nå op mellem 10 og 15 grader, mens nattemperaturerne oftest ventes ned mellem 3 og 10 grader, lokalt nær frysepunktet. 

Som helhed ventes uge 40 og uge 41 at ende med temperaturer og nedbør omkring normalen for årstiden, men med en del variation over de enkelte dage.

Uge 42 (18-24/10)

For mange er uge 42 efterårsferie. Skoven forventes at folde sine efterårsfarver ud, da temperaturen er faldet en del, og der er mindre sollys. Prognoserne indikerer, at lavtryk kommer ind fra vest og vil passere tæt ved eller nord om Danmark, mens mindre højtryk eller højtryksrygge dominerer syd for os. Denne trykfordeling giver generelt strømning fra vest og sydvest, med et jævnligt skift mellem fronter med regn og skyer som passerer fra vest, og dage med opklaring og efterårssol. Prognoserne er desværre uenige om, hvor langt nordpå højtrykket syd for landet vil placere sig, og dermed også hvor langt nord for Danmark, at lavtrykkene bliver presset. Da mere højtrykspræget vejr giver tørvejr og til dels solskin, mens lavtryk vil sende fronter med regn og skyer ind over Danmark fra vest, giver det en stor usikkerhed om det endelige udfald.

Oktober er klimatisk vores mest våde måned. Hvis højtryksrygge presser sig helt op over Danmark vil det give flere tørvejrsdage end regnvejrsdage, og nedbøren vil ende lidt under normalen. Hvis fronter med regn derimod får lidt bedre plads til at komme ind fra vest, vil de give nedbør nok til at nedbøren ender omkring normalen for oktober.
Temperaturen forventes omkring normalen ved begge scenarier, hvilket kan betyde, at der lokalt kan komme let frost i græsset og lidt rim på bilruderne i de tidlige morgentimer.  

Uge 43 (25-31/10):

Prognosemodellerne peger fortsat på generelt vestenstrømning, med lavtryk som passerer nord for Danmark og sender fronter ind over landet fra vest i perioder. Selvom prognoserne er usikre peger de alle i samme retning, og lavtryk forventes at komme lidt tættere på Danmark end i uge 42. Det giver klassisk efterårsvejr med regn og skyer i perioder, jævnligt afbrudt af lidt byger og herefter en tørvejrsdag og mulighed for sol igennem.

Nedbør og temperaturer forventes derfor omkring normalen for vores generelt våde oktober, hvor temperaturen mærkbart daler, og den lille nattefrost kan kigge frem.   

 Af langtidsmeteorolog Lisette Grenbom

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020)

Månedsskema

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 15. september 2021 – gældende for november og december.  

Ved et første øjekast kan både november og december se ud til at blive lidt koldere end normalt. I november er der nemlig tendens til, at vi får en nordvestlig strømning, som trækker køligere luft ned over landet, og i december peger prognoserne på, at kold arktisk luft vil trække ned over Skandinavien, hvilket også kan give en relativt kold december. Men kigger vi væk fra prognoserne og vender blikket op kuldepolen højt oppe i atmosfæren (også kaldet den polare vortex), så er der noget, der taler for, at den kan forstærkes i december, hvilket taler imod prognoserne, idet det ofte betyder overvejende blæsende, mildt og vådt vejr.

Der er mange faktorer, tilstande i atmosfæren og havet, rundt om hele kloden, der påvirker vores vejr flere måneder frem i tiden, og det er altid svært at vide, hvilke faktorer, der bliver de styrende. De beregnede langtidsprognoser skal derfor altid tolkes som et bedste bud på vejret den kommende tid. Derudover vurderer langtidsmeteorologen også, hvordan andre tilstande kloden rundt kan indvirke på vejret på vores breddegrader. Det er nemlig ikke altid, prognoserne fanger disse signaler i tide.

November:

De fleste prognoser indikerer fortsat, at et blokerende højtryk vil ligge over Nordatlanten, vest for De Britiske Øer, mens et lavtryksområde ligger over Nordøst- eller Nordeuropa. Derved ligger Danmark generelt i en noget kølig, maritim og til tider ustadig nordvestlig luftstrømning. I perioder vil vi nok få en vestlig strømning, der sender lavtryk ind over eller lige nord om landet. Med lavtrykkene følger ustadigt men mildt vejr samt en del regn og blæst.

I perioder kan højtryksrygge også passere landet med mere roligt og tørt vejr til følge.

Der er dog også en lille sandsynlighed for, at et blokerende højtryk kan bygges op fra Norden til Island og Grønland, mens lavtryk vil dominere syd og sydvest for De Britiske Øer. Denne trykfordeling kaldes også et negativt NAO-indeks (”North Atlantic Oscillation”), og medfører ofte en koldere og mere tør vejrtype med luftstrømning fra østlige retninger.
Det er en mulig udvikling, men ikke den mest sandsynlige i skrivende stund.

Som helhed ser november ud at ende med temperaturer omkring eller lidt under normalen, mens nedbørsmængderne holder sig omkring eller lidt over de normale for årstiden. Skulle NAO blive negativt bliver november koldere og mere tør. Det virker dog ikke sandsynligt pt.

 

December:

Flere prognoser peger på et dominerende højtryk over Grønland, og nogle prognoser indikerer også højere lufttryk end normalt over Vest- og Centraleuropa. Hvis et højtryk etablerer sig over Grønland, vil vi i perioder ligge i en nordlig strømning af kold og tør arktisk luft, hvilket vil give os koldt og klart vejr og nattefrost.

Enkelte prognoser indikerer dog et lufttrykstrug eller lavtryk over Nordeuropa med ret koldt og ustabilt vejr. Det ville betyde mest skyet vejr og perioder med regn, slud, eller måske sne.

Som nævnt i starten er der også indikationer på, at den polare vortex forstærkes. Det virker knap så sandsynligt, men sker det, vil december i stedet gå hen og blive overvejende grå, idet vi får en kraftigere vestlig luftstrøm og en generelt ustadig, mild, våd og blæsende vejrtype.

Som helhed er det mest sandsynligt, at december ender med temperaturer omkring eller noget under normalen, mens nedbørsmængderne nok holder sig omkring de normale for årstiden.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormalen for perioden 1991-2020).

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet