Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 20. april (gældende til og med 31. maj).  

Det varme forårsvejr får en brat afslutning i indeværende uge, og prognoserne peger på en kølig og mere ustadig afslutning på april måned. Den første halvdel af maj ser ud at blive lidt køligere end normalt og i perioder med noget ustadigt vejr, men der vil også være mulighed for mindre højtryksrygge med nogen sol og kortvarigt lunere vejr. I anden halvdel af maj kan vi efterhånden få lidt mere højtrykspræget vejr med stigende temperaturer.  

Uge 17 (26/4 – 2/5): Et lavtrykstrug med kold luft ser ud at ligge over Skandinavien i hele ugen. En kølig nordvestlig eller vestlig luftstrøm vil dominere vejret med skyer og enkelte byger, men der vil også komme lidt eller måske nogen sol ind imellem. En overgang kan et lavtryk passere syd for Danmark med opfriskende nordøstlige vinde, inden vinden igen slår over i vest eller nordvest, men der er ikke udsigt til noget blæsevejr og der vil sandsynligvis komme ret små regnmængder.   

Dagtemperaturerne ventes kun at nå op mellem 6 og 12 grader, enkelte dage måske lokalt lidt varmere. Om natten når temperaturen typisk ned mellem 3 graders frost og 5 graders varme.  

Temperaturerne ventes i gennemsnit at ligge noget under de normale for årstiden, mens nedbørsmængderne ventes at ligge omkring eller noget under de normale.

Uge 18 (3/5 – 9/5):  Det ret ustadige og noget kølige vejret ser ifølge prognoserne ud til at fortsætte. Mindre lavtryk kan passere Danmark fra vest eller sydvest med skyer og lidt regn, efterfulgt af enkelte byger. Lavtryk kan også passere lige syd for landet, men der burde også være plads til en mindre højtryksryg med en overgang tørt vejr, nogen sol og lidt stigende temperaturer.

Dagtemperaturerne forventes oftest at nå op mellem 10 og 15 grader, men enkelte dage måske stedvis op til 18 grader. Om natten når temperaturerne typisk ned mellem 3 og 9 grader, enkelte stille og til dels klare nætter ned omkring frysepunktet.

Midlet over ugen ser temperaturerne ud at ende omkring eller noget under det normale mens nedbørsmængderne ventes omkring eller måske lidt under de normale for årstiden.

Uge 19 (10/5 – 16/5):  Som vanligt er prognoserne længere ud i fremtiden mere usikre. Der er dog en tendens til højtryk vest for De Britiske Øer og lavtryk over Skandinavien og Nordøsteuropa, hvilket medfører en dominerende nordvestlig eller vestlig strømning af kølig luft. Et lavtryk i nærheden vil medføre ret ustabilt vejr med skyer og i perioder lidt regn eller byger. I slutningen af ugen kan en højtryksryg dog nærme sig Danmark vestfra og give mere tørt vejr med nogen sol og mere normale temperaturer.   

Dagtemperaturerne ventes typisk kun at nå op mellem 7 og 12 grader, men enkelte dage måske stedvis op omkring 15 grader. Om natten vil temperaturen oftest nå ned mellem 2 og 8 grader, enkelte stille og klare nætter risiko for lokalt let frost.

I gennemsnit ser temperaturerne ud at holde sig lidt under de normale for årstiden, mens nedbørsmængderne forventes omkring de normale.

Udsigt for resten af perioden (17/5 – 31/5):  Prognoserne er naturligvis usikre, men der er en tendens til, at højtryk vil dominere over Vesteuropa og efterhånden også over Centraleuropa. I starten af perioden ser det ud som om, at Danmark vil ligge i en vestlig strømning af lidt lunere luft med en del skyer og i perioder noget regn. Der er dog en god mulighed for, at højtryksrygge efterhånden vil forskydes op over Sydskandinavien og give os mere tørt og solrigt vejr i slutningen af måneden. Dermed vil dagtemperaturerne sandsynligvis stige til op mellem 15 og 20 grader, og i slutningen af måneden kan vi måske stedvis nå op mellem 20 og 25 grader, men det er naturligvis en usikker prognose. 

Midlet over den anden halvdel af måneden ser både temperaturer og nedbørsmængder ud at ende omkring de normale for årstiden.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 30 år (se klimanormal for 1991-2020).

 

Månedsskema uge 17-19 2021

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 20. april 2021 – gældende for juni og juli.

Sommeren begynder noget kølig og ustadig, men i løbet af juli kan der komme mere stabilt og varmere vejr.

De dynamiske prognosemodeller antyder, at især første halvdel af sommeren bliver noget kølig og ustadig. Flere prognoser peger på, at et lavtryksområde vil dominere over Nordskandinavien og det nordøstlige Europa, mens der er en tendens til højtryk fra Nordatlanten til Vesteuropa. Denne trykfordeling skulle medføre længere perioder med en ret kølig nordvestlig eller vestlig luftstrømning over Skandinavien og Danmark.

Den nordvestlige til vestlige strømning af maritim koldluft og nærheden til lavtryk over Nordeuropa ser ud at give os flere og lidt længere ustadige perioder med en blanding af skyer, sol, og perioder med lidt regn eller byger, og måske noget blæsende.

Trods den ret ustadige vejrtype ser det generelt ikke ud at blive vådere end normalt, der kan sågar komme noget mindre nedbør end normalt. Muligvis kan også højtrykket over Vesteuropa og Nordatlanten i perioder nærme sig Sydskandinavien og give os tørt og mere solrigt vejr med noget stigende temperaturer, men der er umiddelbart ikke udsigt til rigtigt varmt vejr i den første halvdel af sommeren.

Den relativt ustadige og lidt kølige vejrtype vil sandsynligvis også fortsætte et godt stykke ind i juli måned, men prognoserne bliver efterhånden mere uenige og usikre. Et lavtryksområde ser ud til at kunne dominere over Nordskandinavien, hvilket skulle medføre en overvejende vestlig luftstrømning af lidt kølig maritim luft og mest ustadigt vejr. Regnvejr kan i perioder passere landet fra vestlige retninger efterfulgt af byger og så et par dage med mere tørt vejr og nogen sol.

En del prognosekørsler og en del statistiske sammenhænge (analoge år med en lignende udvikling i de atmosfæriske forhold og globale havoverfladetemperaturer) viser dog et muligt skifte til mere højtrykspræget, varmere og mere solrigt vejr i løbet af juli måned. Prognosen er dog endnu usikker.

Juni: I gennemsnit ser både temperaturer og nedbørsmængder ud til at ende omkring eller noget under de normale.

Juli: I gennemsnit ser temperaturen ud til at ende omkring den normale, med mulighed for en noget køligere første halvdel og en varmere anden halvdel. Nedbørsmængderne ser ud at blive omkring eller måske noget under de normale, men prognosen er usikker grundet mulighed for kraftigere byger med store lokale variationer.

Baggrund
Der er altid usikkerhed i de lange prognoser, hvilket til dels er knyttet til forandringer i havtemperaturerne kloden rundt.

Det seneste halvår har havvandet i den tropiske østlige del af Stillehavet været koldere end normalt (en såkaldt La Nina-episode, pendant til en El Nino), men en opvarmning er i gang. Det er endnu noget usikkert, hvor hurtigt opvarmningen af havvandet vil ske, men det mest sandsynlige er, at havvandet fortsat vil være lidt koldere end normalt frem til sommeren (en meget svag La Nina eller neutralt), og da vil prognoserne på en noget ustadig og lidt kølig første halvdel af sommeren nok slå ind.

Det er også en mulighed, at havvandet i det tropiske Stillehav vil varmes op noget hurtigere (måske en begyndende El Nino-episode), hvilket efterhånden skulle øge sandsynligheden for højtryk over Nordeuropa med betydeligt tørrere og en del varmere vejr til følge.

Der er naturligvis flere andre globale faktorer som kan påvirke udviklingen af vores vejr, hvilket prognosemodellerne ofte ikke kan fange så godt. Solens cyklus af intensitet ser også ud til at kunne have en indflydelse på det globale klima. Analogier baserede på den aktuelle timing af solens 11-årige cyklus (minimum indtraf i juli 2019) tyder på et koldt signal i forbindelse med et dominerende lavtryk over Nordeuropa og mere nedbør end normalt i perioden maj til juli.

Af langtidsmeteorolog Martin Lindberg

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet