Danmark

Landsudsigt
Regionaludsigter
7-døgnsudsigt
Månedsprognose

Udsendt den 13. oktober (gældende til og med 8. november).  

De kommende uger byder på ret almindeligt efterårsvejr, men som helhed også en anelse varmere end normalt. Omkring månedsskiftet er der tegn på, at vejret bliver mere stabilt som følge af et højtryk, der bygges op over Rusland og Skandinavien. Det er endnu for tidligt at hente decideret vinterkold luft ind over landet fra øst, men sæsonen for nattefrost er indledt, og det betyder at såvel haveejere med sarte vækster og trafikanter skal tage sig i agt for rim og glatte veje.

Uge 43 (19/10 - 25/10) begynder pænt med en mindre højtryksryg, der passerer landet fra vest. Det betyder i første omgang stille og mest klart vejr med god plads til solen, bortset fra tågebanker i morgentimerne, der kan tage sin tid om at brænde af.
Som ugen skrider frem presser fronter på fra vest med flere skyer og stedvis regn. Med vejrskiftet tiltager vinden op mod kuling fra sydlige og sydøstlige retninger, og senere på ugen passerer fronter med regn og skyer.
Senest omkring weekenden ender vi i en sydvestlig strømning af ustabil luft med byger, og vinden drejer til sydvest og aftager en overgang.
Vi får typiske temperaturer om dagen op mellem 10 og 15 grader, mens nattemperaturen når ned mellem 4 og 8 grader, først på ugen lokalt ned til frysepunktet.

Det betyder middeltemperaturer i omegnen af det normale, mens vi får omkring eller lidt over normal regnmængde.

I uge 44 (26/10 - 1/11) ventes de nordatlantiske lavtryk at tage en bane op over De Britiske Øer og videre op over Norskehavet til Mellemskandinavien. De tilhørende fronter vil i perioder berøre især de nordvestlige dele af landet, som dermed også får mest regn. Ellers henter vi relativ lun luft op fra kontinentet, og sidst på ugen er der med en vis usikkerhed plads til, at et større højtryksområde etablerer sig fra Sydøsteuropa til Nordskandinavien. I så fald bliver det mere stabilt.
Denne trykfordeling giver et vekslende vejrlig, hvor der nogen dage – især først på ugen - vil være mange skyer og regn eller byger flere steder, mens vi på andre dage vil få gavmilde kig til efterårssolen. Dette krydres med generelt pæne temperatur for årstiden, typisk 12-16 grader i dagtimerne, mens nattemperaturen oftest havner ned mellem 5 og 9 grader. 

Det bringer den gennemsnitlige middeltemperatur lidt op over normalen med omkring eller lidt over normal mængde nedbør for årstiden.

I uge 45 (2/11 – 8/11) er der, med de normale usikkerheder taget i betragtning på denne tidsskala, begrundet håb om, at det omtalte højtryksområde fra uge 44 breder sig lidt mod nord og holder fronterne fra vest stangen i perioder. I så fald kan vi se frem til i perioder at hente luften fra det kontinentale, østlige hjørne, hvor den typisk også er lidt køligere og mere tør. På denne årstid dannes der dog ofte mange skyer over det lune hav, så vi skal nok fortsat være glade for, når solen kigger frem. Der vil nemlig fortsat også være dage, hvor vi får fronter og lavtryk på besøg.
Som helhed tegner der sig for nærværende et billede på en ganske pæn indledning til november.

I gennemsnit ser både temperatur og nedbør ud til at blive omkring eller lidt under det normale for årstiden

Af langtidsmeteorolog Steen Hermansen

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se f.eks. klimanormal for 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til

Månedsskema

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen - jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden.

Sæsonprognose

Udsendt 16. september – gældende for november og december.

Den sidste måned i kalenderefteråret kan komme til at overraske med køligere indslag, men det generelle indtryk vil nok være en mild og noget grå vejrtype, som vi ser det så ofte. Når vi tager hul på julemåneden ser denne tendens ud til at bestå, men det er dog endnu for tidligt til andet end at give foreløbige indikationer. Således er der på lang sigt et svagt håb for både de vinterglade og for dem, som foretrækker at slippe for besværet med at skrabe rim af bilvinduerne eller skulle have vinterudstyret frem.

November:

Det overordnede strømningsmønster ventes for måneden som helhed ikke at afvige væsentligt fra det sædvanlige, men det skal dog siges, at der fra især sidst på måneden er en forøget mulighed for, at en koldere periode kan indfinde sig som kontrast til en forventelig ret mild start. Præcis hvornår, dette mulige vejrskifte kan finde sted, er naturligvis meget usikkert, men betinges af en række fjerntliggende indikatorer, som for eksempel det periodisk forekommende fænomen La Nina. Det generelle indtryk vil dog være, at lavtrykkene mest tager nordlige baner fra omkring Island og østpå over Nordskandinavien eller endnu længere mod nord. Fronter og enkelte lavtryk med regn vil dog fra tid til anden passere os fra vest eller nordvest, efterfulgt af køligere luft med byger. Der er dog fortsat en god mulighed for flere forbipasserende højtryksrygge med stabilisering.

Samlet set ser november ud til at byde på temperaturer og nedbørsmængder omkring eller lidt over de normale for måneden, men med risiko for en koldere og mere tør afslutning.

December:

Prognoserne for december er naturligvis endnu mere usikre end for november, men det vurderes, at der fortsat godt kan komme en lidt koldere periode - måske ligefrem en overgang med indslag af sne. Det er imidlertid højst usikkert, og igen må det understreges, at vi i langt overvejende grad må indstille os på den velkendte grå, milde og til dels våde vejrtype, vi så ofte ser i julemåneden. Årsagen skal søges i et gennemsnitligt lavere tryk fra Nordøstgrønland mod Norskehavet samt Nordskandinavien og et generelt højere tryk over Mellemeuropa. Denne trykfordeling vil medføre, at relativ lun luft med fronter og regn passerer Danmark fra vest eller nordvest det meste af tiden.

Samlet set ser december ud til at byde på temperaturer og nedbørs-mængder omkring de normale for måneden, dog med ret store usikkerheder og tillige mulighed for en noget koldere periode .  

Af langtidsmeteorolog Steen Hermansen

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, som der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Vejrkort og radar
Pollen

Dagens pollental. Få mere information om målingerne. Læs mere

Pollentællingerne er stoppet for i år og genoptages i begyndelsen af 2021.

Vandstand

Vandstand for målestationer i Danmark. Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI´s varsler om forhøjet vandstand. Få mere information om grafikken. Læs mere

Vis tabel
Vis tidevand

Tidevandstabeller

Statistik

Statistik for den aktuelle måned de sidste fem år sammenholdt med referencen for 2006-2015.

Gå til vejrarkivet